Verwondering is het begin van wijsheid (Socrates)

Boon-us coaching, training en advies staat voor: samen, plezierig, geloofwaardig, omgevingsbewust en een visie op resultaten in:

  • Coaching, van individuele vraagstukken gerelateerd aan werk en persoonlijke groei;
  • Training en implementatie van veranderprocessen;
  • Advies.

Samenwerken:
Onze samenwerking is die van gelijkwaardigheid en betrokkenheid. Samen gaan wij voor het beste resultaat. Hierbij zullen we je vanuit partnerschap begeleiden op jouw weg naar succes.

Plezier:
Als de weg naar succes niet plezierig is, dan kom je niet ver. Wij zorgen ervoor dat je dichtbij jezelf blijft en de weg naar je persoonlijke doel met plezier bewandelt, zonder dat het ten koste gaat van het behalen van het gewenste resultaat.

Geloofwaardig:
We doen wat we zeggen. Afspraken nakomen is voor ons een belangrijke basis voor vertrouwen. Je kunt er op rekenen dat onze samenwerking respectvol, zorgvuldig en discreet zal zijn.

Omgevingsbewust:
De levensvragen en doelen waar we mee aan de slag gaan passen in een context. Op een systematische manier zullen we je ondersteunen bij jouw vragen. Wij begeleiden je, zorgen ervoor dat je bij je leerproces blijft en oog houdt voor de omgeving.

Visie op resultaten:
De verwondering bestaat uit het ontdekken van je eigen leer en ontwikkel proces, jouw eigen wijsheid. Je blijft hier zelf eigenaar van. Wij zullen je prikkelen om met onverwachte en verrassende ideeën te komen. Samen zoeken we op een planmatige wijze naar nieuwe inzichten, kansen en mogelijkheden voor jou als mens en als professional.

Naast de hierboven omschreven waarden is “energie” voor ons een sleutelwoord. Wij hebben gemerkt dat er bij coaching, na het verkrijgen van nieuwe inzichten en betekenis geven hier aan, veelal nieuwe energie bronnen worden aangeboord. Dat is één van onze drijfveren mensen te ondersteunen bij hun leerproces.