Wij zijn Linda en Aart de Boon, die ieder vanuit eigen  levens- en werkervaring een passie hebben ontwikkeld om mensen  te coachen.

Linda de Boon- de Gorter:

LindadeBoon-kleinMijn beeld op werk en werkgerelateerde vraagstukken is voor een belangrijk deel gevormd in de zorgsector waar ik werkzaam ben. Naast mijn werk op verschillende groepen in de gehandicaptenzorg ben ik gaan studeren, eerst psychologie en later hoger management in zorg en welzijn. Vanaf medio 2002 ben ik in een managementrol werkzaam en werd ik meer en meer doordrongen van de toegevoegde waarde van persoonlijke groei voor mensen individueel en de organisatie waarin ze werkzaam zijn. Om daarin nog meer toegerust te raken volgde ik de opleiding tot coach. Het coachen van mensen is voor mij een passie en geeft me energie.

 

Aart de Boon:

AartdeBoonIk ben als personenschaderegelaar en arbeidsdeskundige werkzaam geweest bij een verzekeringsmaatschappij.Met name in de rol van arbeidsdeskundige hield ik me bezig met vraagstukken op het gebied van mens, werk en inkomen. Vanaf medio 2000 ben ik als lid van verschillende managementteams werkzaam. In die rol zag ik het belang van persoonlijke groei en de zoektocht bij de verschillende levensvragen.Ik maakte die ook zelf mee.Om nog meer toegerust te raken in mijn rol als coach volgde ik een opleiding tot coach. Ik ervaar het elke keer weer als een kick wanneer mensen door het stellen van de juiste vraag in beweging komen tot leren en ontwikkelen.

Samen zijn we er van overtuigd dat coachen een vak is wat vraagt om kwaliteit, zorgvuldigheid en een evenwaardige bejegening. Om die reden onderschrijven wij de regels van de Nederlandse Orde voor Beroeps Coaches (NOBCO).